Killan sivusto oli hakkeroitu heinäkuussa mutta palautettu nyt ennalleen. Käyttäjien tunnukset eivät vielä toimi. Uudet salasanat lähetetään käyttäjille lähiaikoina.

Kuva  uutissivulle

Nummelan Kilta on parin viimeisen vuoden aikana määrätietoisesti suunnannut toimintaansa alkuperäiseen tarkoitukseensa. Se haluaa puolueista ja uskonnoista riippumattomana vapaaehtoisena vaikuttajaorganisaationa edistää Nummelan ja siten koko Vihdin yhteiskunnallista, taloudellista ja sivistyksellistä hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Olennaista onkin tiivis ja rakentava yhteistyö Vihdin kunnan ja kunnallisten päättäjien kanssa.

Kuva 1 uutissivulle

Huhtikuun kuukausikokous 10.4.2013 pidettiinkin Vihdin kunnantalolla. Varakomentaja Timo Helanderin vetämän napakan kuukausikokouksen jälkeen jatkoimme kokousiltaa Vihdin kunnan valtuustoasian neuvottelukunnan kanssa. Paikalla olivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiina Noro , kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Viherkanto, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Sari Virta, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Heidi Sume-Hänninen, Perussuomalaisten valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jukka Koivunen ja Keskustan valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Pasi Saario. Kiltalaiset osallistuivat mielenkiintoiseen keskusteluiltaan noin 20 kiltaveljen voimalla.

Kuva 2 uutissivulle

Tiina NoroVihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiina Noro totesi uuden valtuuston työskentelyn alkaneen hyvässä yhteishengessä. Tämän hetken ajankohtaisia valtuustoasioita ovat:

  1. Kuntaliitoskysymykset ja metropolihallinnon uhat ja mahdollisuudet ovat tällä hetkellä kunnissa lausuntokierroksella. Vihti antaa oman lausuntonsa 20.5.2013. Yleinen mielipide on edelleen, että Vihdin tulisi säilyä vahvana, kehittyvänä itsenäisenä kuntana, joka tekee sote- ja kaavoitusasioissa tiivistä yhteistyötä muiden metropolikuntien kanssa.
  2. Kuntarakennelaki on vahvasti sidoksissa sote-uudistuksiin. Vihti on keskeisenä toimijana Karviaisessa, jonka toimintaan halutaan edelleen panostaa ja kehittää.
  3. Valtionosuusuudistukset tuovat uutta pohdittavaa jo entuudestaan tiukkaan kuntatalouteen
  4. Kuntalain kokonaisuudistus halutaan toteuttaa vahvasti myös kuntalaisia kuulemalla.

Kari ViherkantoVihdin kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Viherkanto esitteli kunnan investointi- ja rakennushankkeita, jotka lähivuosina painottuvat koulurakennusten peruskorjaus- ja laajennusrakentamiseen. Kuntatalouden tiukkuutta kuvaa se, että jo tässä vaiheessa vuotta Vihdin kunnan talouden ennustetaan jäävän noin 7milj € alijäämäiseksi. Heikko tilanne tulee pakottamaan karsimaan palveluja. Positiivistakin kerrottavaa oli. Vihdin yrityskehittäjä Otto Härkönen on saanut hienon startin tärkeälle työlleen. Tähän mennessä on tiedossa Vihtiin 6-7 uutta yritystä, jotka tuovat kuntaan noin 50 uutta työpaikkaa. Olennaista tulevaisuudessa onkin työpaikkaomavaraisuuden turvaaminen ja kasvattaminen.

Nummelan Kilta esitteli myös toimintaansa ja tavoitteitaan valtuustoasiain neuvottelukunnalle. Yhdistys sai kiitosta tekemästään arvokkaasta työstä. Yhteistyö myös kunnan kanssa jatkuu poliisiasiassa, jotta poliisin näkyvyys ja toiminta edistävät vihtiläisten arkiturvallisuutta. Kaikkien valtuustoasiain neuvottelukunnan jäsenten ja myös kiltalaisten mielestä ilta oli hyödyllinen.

Vihdin kunnan valtuustoasiain neuvottelukunnalta Nummelan Kilta sai hyviä vinkkejä tulevaisuuteensa toimintaan:

  • Vastaavia tilaisuuksia on paikallaan järjestää myös kunnan viranhaltijoiden kanssa
  • Veikko Hellen torin viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta tulee edistää ja kohentaa
  • Nummela tarvitsee oman Arenansa juhlille ja massatapahtumille
  • Nummelan Killan toivotaan jatkava aktiivista otettaan vaikuttajana ja toimimaan edelleenkin kylätoimikunnan korvikkeena Nummelassa

Kiitos Vihdin kunnalle ja kunnanjohtaja Sami Miettiselle tilaisuuden järjestämisestä

Kuoppanummen koulukeskuksen rehtori Markku Tolvanen nimitettiin sunnuntaina Vihdin Nummelassa perinteisen Viljonpäivän konsertin yhteydessä Nummela-neuvokseksi.  

Markku Tolvanen on syntynyt Nurmeksessa vuonna 1963. Valmistuttuaan filosofian maisteriksi Joensuun Yliopistosta Markku muutti yhdessä opettajavaimonsa kanssa Vihtiin. ”Kun tulet Vihtiin, joudut pihtiin”, vakuutti Markulle tuttava, joka ajelutti nuorta opettajapariskuntaa pitkin pitäjää. Markku ja hänen vaimonsa ihastuivat ennen kaikkea Vihdin vireyteen ja elämisen maisemiin.

Valmistuneelle opettajalle ensimmäinen työpaikka vuonna 1990 oli Vihdin Yhteiskoulun historian maikkana. Markku toimi Vihdin Lukion rehtorina vuodet 1991-2003. Vuonna 2003 Markku siirtyi Kuoppanummen koulun rehtoriksi huolehtien uuden koulukeskuksen synnyttämisestä. Varsinainen koulutyö Kuoppiksessa alkoi vuonna 2004. Tällä hetkellä Kuoppanummen koulukeskus on yksi Vihdin suurimmista työyhteisöistä. Siellä työskentelee 630 koululaista ja 150 työntekijää. Rehtorin arkinen tehtävä Markun mielestä on onnistumisten organisointi siten, että opiskelijoille mahdollistuu oppiminen ja opettajille opettaminen. Markun onnistumista työssään kuvaa se, että hänet valittiin Vihdin Kunnan parhaaksi esimieheksi vuonna 2012.

Markku Tolvasen harrastustoiminnassa urheilu ja kotiseututyö ovat lähellä sydäntä. Urheilu ja liikunta ovat olleet osa Markkua koko elämän ajan. Aktiivisen jääkiekkoilijan tie vei hallille myös Nummelassa. Junnujen valmentaminen on muuttunut urheilun ja liikunnan aktiiviseksi taustavaikuttajaksi. Myös kolmen jääkiekkoa aktiivisesti harrastavan sparraaminen ja tukeminen ottavat osansa. 

Vihti Seuran toimintaan Markku Tolvasen vei halu tuntea oma kotiseutunsa ja mahdollisuus myös vaikuttaa sen kehitykseen. Seuran puheenjohtajana Markku on toiminut vuodesta 2003. Markku on mukana myös Lions Vihti Hiidenvedessä.

Nummelan Kilta ry:llä onkin suuri kunnia tänä vuonna ojentaa Nummela-neuvoksen baretti määrätietoiselle nummelalaiselle, jonka tekemisen ja toiminnan jälki tuntuu Nummelan ja koko Vihdin arjessa.

Nummela-neuvoksen arvonimi ja neuvoksen punainen baretti on vuodesta 1991 alkaen muotoutunut arvostetuksi kunnianosoitukseksi henkilöille, jotka omalla pyyteettömällä työllään ja esimerkillään ovat olleet kehittämässä Nummelan ja koko Vihdin yhteiskunnallista, taloudellista sekä sivistyksellistä hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Kuva: Meyla Pääskyraita


Nummela Neuvokset 1991-2013

1991  Viljo Kuula  
1992   Tauno Terkomaa  
1993   Erkki Lampi  
1994   Eero Sellgren 
1995   Simo Hirvelä
1996  Tenho Öblom
1997   Reino Talonen  
1998   Aku Kuula  
1999   Raimo Havukorpi
2000   Harry Aaltonen    
2001   Kimmo Joki
2002   Lauri Vatjus

2003  Harry Åkerman
2004  Mauri Lindholm
2005  Ilkka Laakso
2006  Valle Jokisuu  
2007  Jorma Kirveskallio
2008  Anja Korpela-Ahola
2009  Helena Laustio
2010           
-
2011  Paavo Säiläkivi
2012  Antero Ekström
2013  Markku Tolvanen

Antti Raiski palasi muutaman vuoden jälkeen Nummelan Soittokunnan solistiksi Viljonpäivän konserttiin. Vihdin lukion viimeistä sijaa myöden täyttänyt konserttiyleisö iloitsi siitä, että Vihdin oma tangokuningas ja soittokunnassakin koulupoikana trumpettia soittanut Antti astui taas Nummelan soittokunnan eteen estradille. 

Konserttiin oli valikoitunut Antin ohjelmistosta kattava otanta niin kotimaisia ikivihreitä kuin kansainvälisiä viihdemusiikin helmiä. Nummelan Soittokunnan säestyksellä Antti Raiski vei Viljonpäivän konsertin kuulijat omaan musiikkimaailmaansa. Konsertin teemana olikin vahvasti Antti Raiski - my Way.

Kuva: Meyla Pääskyraita