Kuva  uutissivulle

Nummelan Kilta on parin viimeisen vuoden aikana määrätietoisesti suunnannut toimintaansa alkuperäiseen tarkoitukseensa. Se haluaa puolueista ja uskonnoista riippumattomana vapaaehtoisena vaikuttajaorganisaationa edistää Nummelan ja siten koko Vihdin yhteiskunnallista, taloudellista ja sivistyksellistä hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Olennaista onkin tiivis ja rakentava yhteistyö Vihdin kunnan ja kunnallisten päättäjien kanssa.

Kuva 1 uutissivulle

Huhtikuun kuukausikokous 10.4.2013 pidettiinkin Vihdin kunnantalolla. Varakomentaja Timo Helanderin vetämän napakan kuukausikokouksen jälkeen jatkoimme kokousiltaa Vihdin kunnan valtuustoasian neuvottelukunnan kanssa. Paikalla olivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiina Noro , kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Viherkanto, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Sari Virta, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Heidi Sume-Hänninen, Perussuomalaisten valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jukka Koivunen ja Keskustan valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Pasi Saario. Kiltalaiset osallistuivat mielenkiintoiseen keskusteluiltaan noin 20 kiltaveljen voimalla.

Kuva 2 uutissivulle

Tiina NoroVihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiina Noro totesi uuden valtuuston työskentelyn alkaneen hyvässä yhteishengessä. Tämän hetken ajankohtaisia valtuustoasioita ovat:

  1. Kuntaliitoskysymykset ja metropolihallinnon uhat ja mahdollisuudet ovat tällä hetkellä kunnissa lausuntokierroksella. Vihti antaa oman lausuntonsa 20.5.2013. Yleinen mielipide on edelleen, että Vihdin tulisi säilyä vahvana, kehittyvänä itsenäisenä kuntana, joka tekee sote- ja kaavoitusasioissa tiivistä yhteistyötä muiden metropolikuntien kanssa.
  2. Kuntarakennelaki on vahvasti sidoksissa sote-uudistuksiin. Vihti on keskeisenä toimijana Karviaisessa, jonka toimintaan halutaan edelleen panostaa ja kehittää.
  3. Valtionosuusuudistukset tuovat uutta pohdittavaa jo entuudestaan tiukkaan kuntatalouteen
  4. Kuntalain kokonaisuudistus halutaan toteuttaa vahvasti myös kuntalaisia kuulemalla.

Kari ViherkantoVihdin kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Viherkanto esitteli kunnan investointi- ja rakennushankkeita, jotka lähivuosina painottuvat koulurakennusten peruskorjaus- ja laajennusrakentamiseen. Kuntatalouden tiukkuutta kuvaa se, että jo tässä vaiheessa vuotta Vihdin kunnan talouden ennustetaan jäävän noin 7milj € alijäämäiseksi. Heikko tilanne tulee pakottamaan karsimaan palveluja. Positiivistakin kerrottavaa oli. Vihdin yrityskehittäjä Otto Härkönen on saanut hienon startin tärkeälle työlleen. Tähän mennessä on tiedossa Vihtiin 6-7 uutta yritystä, jotka tuovat kuntaan noin 50 uutta työpaikkaa. Olennaista tulevaisuudessa onkin työpaikkaomavaraisuuden turvaaminen ja kasvattaminen.

Nummelan Kilta esitteli myös toimintaansa ja tavoitteitaan valtuustoasiain neuvottelukunnalle. Yhdistys sai kiitosta tekemästään arvokkaasta työstä. Yhteistyö myös kunnan kanssa jatkuu poliisiasiassa, jotta poliisin näkyvyys ja toiminta edistävät vihtiläisten arkiturvallisuutta. Kaikkien valtuustoasiain neuvottelukunnan jäsenten ja myös kiltalaisten mielestä ilta oli hyödyllinen.

Vihdin kunnan valtuustoasiain neuvottelukunnalta Nummelan Kilta sai hyviä vinkkejä tulevaisuuteensa toimintaan:

  • Vastaavia tilaisuuksia on paikallaan järjestää myös kunnan viranhaltijoiden kanssa
  • Veikko Hellen torin viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta tulee edistää ja kohentaa
  • Nummela tarvitsee oman Arenansa juhlille ja massatapahtumille
  • Nummelan Killan toivotaan jatkava aktiivista otettaan vaikuttajana ja toimimaan edelleenkin kylätoimikunnan korvikkeena Nummelassa

Kiitos Vihdin kunnalle ja kunnanjohtaja Sami Miettiselle tilaisuuden järjestämisestä