Nummelan Kilta on käynnistänyt yhdessä Vihdin koulujen, poliisin ja LähiTapiolan kanssa projektin nuorten mopoilun turvallisuuden parantamiseksi. Syksyn tilaisuudet järjestettiin 20.9.-21.9.2022 välisenä aikana Kuoppanummen, Nummelanharjun, Vihdin sekä Otalammen kouluilla. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä satoja oppilaita. Vanhempien iltatilaisuus aiheesta on 29.9.2022. 

Tarve valistukseen on ilmeinen koska mopojen määrä on lisääntynyt merkittävästi ja nuorilla ei välttämättä ole itsellään selkeää kuvaa pelisäännöistä ja riskeistä, joita liittyy esimerkiksi mopojen virittämiseen vakuutusturvan suhteen. Viritetty mopo on aina laiton. 

Valitettavasti viritetyt mopot näkyvät häiriköintinä etenkin Nummelan keskustassa ja samalla lisäävät turvattomuuden tunnetta kansalaisissa.

Itse aiheesta tilaisuuksissa luennoi asiantuntevasti ja innostavasti liikenneopettaja Tommi Laaksonen Luksiasta, poliisin kannustavan puheenvuoron käytti Ville Saukkola. Projektista vastaava Raimo Ylikarjula kertoi onnettomuustilastoista läntisellä Uudellamaalla ja jo nyt vuoden 2022 luvut ovat hälyttäviä, n. 180 onnettomuutta.

Projektin suojelijana toimii poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Kiltakomentaja Tauno Maksniemi lausui avaussanat ja mainitsi, että keväällä projekti jatkuu luennoilla ja mopoilijoille tarkoitetulla ajoharjoittelutapahtumalla. Projektiryhmässä toimii lisäksi Pentti Hannukainen ja Sami Ylikarjula.

Suurkiitos kouluille ja erityisesti Kuoppanummen koulukeskuksen rehtorille Markku Tolvaselle koordinoinnista. Iso kiitos myös LähiTapiola Etelälle, joka mahdollistaa projektin jatkuvuuden tukemalla projektia.  

"Kansalaisten turvallisuus syntyy tunteesta ja siitä, että kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä. Tässä etenkin vanhemmilla on tärkeä rooli, puuttuminen on välittämistä."

                                                                                          Seppo Kolehmainen, poliisiylijohtaja